http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_92/12.jpgZacne Collegium
Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego w SokóÅ‚ce 
staropolskiej tradycji zadość czyniąc
Bal, StudniówkÄ… zwany  wyprawia.

Wszystko wyszło idealnie!

Po raz drugi klasa maturalna naszej szkoÅ‚y udowodniÅ‚a,  Å¼e potrafi zorganizować studniówkÄ™, jak również doskonale umie siÄ™ na niej bawić. Noc z 18 na 19  stycznia 2013r zdarza siÄ™ tylko raz w życiu. Noc wypeÅ‚niona taÅ„cem i wspaniaÅ‚Ä… zabawÄ….

Uroczystość rozpoczęła p. kierownik Beata Tur. Później uczniowie podziÄ™kowali swoim nauczycielom i wychowawcom za wspólnÄ… naukÄ™ i pracÄ™. Poloneza z ksiÄ™gi XII Pana Tadeusza, w parze z przyszÅ‚ym maturzystÄ…, poprowadziÅ‚a  wychowawczyni p. Dorota KozaczyÅ„ska.

Po tym stresujÄ…cym (jak siÄ™ później okazaÅ‚o) dla niektórych wydarzeniu, wszyscy goÅ›cie uzupeÅ‚nili swoje siÅ‚y witalne podczas posiÅ‚ku, aby przy muzyce serwowanej na żywo (nasz szkolny wokalista MichaÅ‚ Gonczaruk doskonale wywiÄ…zaÅ‚ siÄ™ ze swojej roli) bawić siÄ™ do samego rana.

Zanim jednak nadszedÅ‚ ranek, ok. póÅ‚nocy uczniowie przygotowani przez p. ZytÄ™  BiernackÄ… i p. KatarzynÄ™ DylewskÄ… rozbawili zebranych Å›wietnym skeczem, udowadniajÄ…c tym samym  swoje wielkie poczucie humoru. ZwieÅ„czeniem tego wspaniaÅ‚ego wydarzenia byÅ‚ tradycyjny tort przygotowany przez jednÄ… z mam.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze studniówki.