http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1213/10_copy.jpg3 grudnia obchodzimy MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ Osób z NiepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. Co roku w OÅ›rodku Å›wiÄ™tujemy w ten dzieÅ„, aby pokazać spoÅ‚ecznoÅ›ci możliwość peÅ‚nego uczestnictwa osób niepeÅ‚nosprawnych w życiu spoÅ‚ecznym. PrzeÅ‚amanie barier mentalnych w spoÅ‚eczeÅ„stwie, a także kreowanie normalnego życia osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami, którzy sÄ… tacy jak my.

Tegoroczne Å›wiÄ™towanie miaÅ‚o oprawÄ™ kinowÄ…. Organizatorki stworzyÅ‚y film dokumentalny, w którym gÅ‚ównÄ… rolÄ™ grajÄ… uczniowie SOSW. Film pt. „Jestem taki jak Ty”ukazuje dzieci i mÅ‚odzież z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… w różnych rolach, ich chęć życia wÅ›ród innych i pokonywanie przeciwnoÅ›ci losu. PrzesÅ‚aniem filmu jest zobrazowanie pasji, zainteresowaÅ„, aspiracji i postaw osób z różnymi niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami. Autorki filmu przedstawiajÄ… codzienność osób niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie, którzy tak samo jak inni majÄ… cele, marzenia, potrzeby, przyjaźnie i miÅ‚oÅ›ci.

Galeria 

Film "Jestem taki jak Ty" z okazji MiÄ™dzynarodowego Dnia Osób NiepeÅ‚nosprawnych

Organizatorki: Julita Nelke, Ewa Wińska ,MartaKawrygo-Leonowicz, Grażyna Tymoszuk