https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

W ramach realizowanego w SOSW projektu „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” na zajęciach komputerowych uczniowie tworzą ciekawe prace rozwijając swoje umiejętności informatyczne. Między innymi powstają multimedialne książki na różne tematy. Zapraszamy do oglądania (kliknij w okładkę ksiązki)

https://www.soswsokolka.pl/images/ksika_multi.jpgProjekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.