http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1220/248396722_3181253642157300_6644651658036582689_n_copy.jpg

Od października 2021r. w ośrodku realizowane są zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mają one na celu objęcie opieką pedagoga wszystkich uczniów naszej szkoły, zwrócenie uwagi na wychowanków przejawiających niepokojące zachowania,czy też mających problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole, a także zachęcenie podopiecznych do korzystania z prowadzonych przez specjalistę porad i konsultacji.Tematyka zajęć jest różnorodna, dostosowana do odbiorców z poszczególnych klas oraz ich zainteresowań.

Uczniowie klasy 1-3spu uczestniczyli w zajęciach pt. „Powitanie - ważny element dobrego wychowania”. Podczas zajęć dzieci przypomniały podstawowe zasady savoir vivre dotyczące zasad powitania w szkole, w domu, na ulicy, placu zabaw itp. Uczestnicy wysłuchali bajki dźwiękowej o Kubusiu Puchatku i rozbrykanym Tygrysku i na jej podstawie udzielali odpowiedzi odnośnie przyjętych form powitania. W dalszej części zajęć dzieci wykonały papierowego tygryska,  a następnie rozwiązywały zagadki zdobywając punkty.

Przedszkolaki oraz uczniowie klasy 2-3spu wzięli udział w zajęciach pt. „Lubię książeczki”. Wszyscy chętnie oglądali książeczki sensoryczne stymulujące zmysł wzroku i dotyku. Zainteresowaniteż byli treścią książeczek z ruchomymi elementami. Następnie dzieci kolorowały dostosowane tematycznie obrazki i słuchały muzyki.

Uczniowie klasy 4-7spl oraz klasy 1-3 szkoły branżowej wzięli udział w zajęciach profilaktycznych pt. „Wszelkim uzależnieniom mówię NIE” oraz „Zdrowe życie”. Omówiono proces uzależnienia oraz jego negatywne skutki dla jednostki i całejjego rodziny. Zdrowe życie - to wolność człowieka od nałogów, umiejętność rozwijania swoich zainteresowań i pasji, radość z prawdziwej przyjaźni, umiejętność obdarzania drugiej osoby miłością.

Dla uczniów klasy 4-6spuA oraz klasy 7-8spuB przygotowano zajęcia pt. „Prawa i obowiązki ucznia. Postawa ucznia.” Uczestnicyz krótkiego filmu mogli dowiedzieć się, co się stanie, gdy na świecie zniesione zostaną wszystkie prawa. Następnieuczestniczyli w zabawie związanej z rozpoznawaniem obowiązujących praw szkolnych. Na zakończenie śmiałkowie wcielili się w role aktorów, aby w scenkach zaprezentować trudne zachowania uczniów oraz reagujących na te zachowania nauczycieli. 

Wszystkie zajęcia cieszyły się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

Galeria 

Elżbieta Januszko –Szymaniuk