http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku ogÅ‚osiÅ‚ wyniki Konkursu Plastycznego „S.O.S dla bezdomnych kotów!” ph. „Przygarnij kota… Å›miaÅ‚o!”. Na konkurs wpÅ‚ynęło 389 prac z 45 placówek. Tym wiÄ™ksza jest radość uczennic, które zostaÅ‚y laureatkami tegoż przedsiÄ™wziÄ™cia.

Szczególne gratulacje zatem wyróżnionym:
Justynie Jackiewicz i Justynie Czaplickiej przygotowanym do konkursu pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.

27.02.2013 r. na ogólnoszkolnym apelu uczennice odebraÅ‚y nagrody.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/kon_koty1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/kon_koty2.jpg