http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ogłosił wyniki Konkursu Plastycznego „S.O.S dla bezdomnych kotów!” ph. „Przygarnij kota… śmiało!”. Na konkurs wpłynęło 389 prac z 45 placówek. Tym większa jest radość uczennic, które zostały laureatkami tegoż przedsięwzięcia.

Szczególne gratulacje zatem wyróżnionym:
Justynie Jackiewicz i Justynie Czaplickiej przygotowanym do konkursu pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.

27.02.2013 r. na ogólnoszkolnym apelu uczennice odebrały nagrody.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/kon_koty1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/kon_koty2.jpg