http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1219/263164334_316720523789741_3199587509110434844_n_1_copy_copy.jpgUczniowie SOSW w Sokółce włączyli się w ogólnopolską akcję „Warte zapamiętania” zorganizowaną przez Superbelfrzy.pl. Jak podają organizatorzy: „Kartki nie są celem samym w sobie, ale za ich pośrednictwem chcemy zmobilizować jak największą liczbę osób do rozmów na temat znanych Polek i Polaków, których wypowiedziane przez nich ważne słowa, sentencje i myśli skłaniają do przemyśleń, zmiany postaw i refleksji na temat życia, patriotyzmu”. Akcja miała również na celu zapoznanie z sylwetkami autorów sentencji. Nasi uczniowie chętnie przystąpili do wyszukiwania w sieci interesujących ich cytatów. Rozszerzając swoje kompetencje cyfrowe wypisywali karki uzupełniając je wypowiedziami na tematy ważne dla nich samych tj. przyjaźni, marzeń, własnych postaw i samorozwoju oraz szukali informacji na temat ich autorów. Dodatkowo rozszerzyli zakres poszukiwań o znane osobistości z całego świata, co świadczy o ich kreatywności i otwarciu na świat. Po wypełnieniu wybranego szablonu uczniowie prezentowali swoich autorów sobie nawzajem krótko o nich opowiadając oraz cytując znaną osobę tłumaczyli, dlaczego wybrali dany fragment. Zajęcia te stały się świetną okazją do ćwiczeń budowania wypowiedzi ustnej na zadany temat oraz doskonalenia umiejętności formułowania swojego punktu widzenia i argumentowania własnego wyboru.

Jako koordynatorzy na terenie naszej placówki wierzymy, że tego typu akcje ubogacają naszych uczniów, pozwalają im poznać sposób myślenia innych ludzi, pomagają poznawać życiorysy znanych osób a także dają możliwość sprawdzenia się w przedsięwzięciach skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców.

Galeria 

W poszukiwaniach słów wartych zapamiętania wspierały uczniów panie Marta Januszkiewicz, Zuzanna Szarkowska-Czeczko oraz Urszula Drewniak.