http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1225/263565393_215389770646186_3542988142801828757_n.jpgDnia 7 grudnia odbył się apel ogólnoszkolny podczas, którego wręczono nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursach plastycznych.

Pierwszym z rozstrzygniętych konkursów był etap szkolny konkursu plastycznego  ph.: „Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Organizatorkami konkursu były panie: M. Januszkiewicz i J. Nelke. Głównym celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja-biskupa Miry. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III, IV-VIII. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Małgorzata Ł., kl. VI SPU, pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce – Sebastian K., kl. VII SPU, pod kierunkiem p. E. Wińskiej

III miejsce – Agnieszka P., kl. I SPU, pod kierunkiem p. M. Januszkiewicz

Wyróżnienie – Izabela K., kl. VIII SPU, pod kierunkiem p. E. Szomko,
                                  Natalia K., kl. VI SPU pod kierunkiem p. U. Drewniak.

Wyróżnione prace zostały przesłane na ogólnopolski etap konkursu.

Kolejnym konkursem, podczas którego zostali wyłonieni laureaci był szkolny konkurs plastyczny ph.: „Anioły”. Organizatorkami konkursu były panie: G.Tymoszuk i J. Nelke. Prace plastyczne ocenione zostały w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria A – wiek 7-9 lat, II kategoria B- wiek 10-12 lat, III kategoria C- wiek 13-15 lat i wyżej. Celem konkursu było rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży, a także zachęcenie do czerpania inspiracji z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
Na etapie szkolnym komisja wyłoniła następujących  zwycięzców:

Kategoria A

I miejsce- Emilia K.- praca wykonana pod kierunkiem p. Edyty Konrad 

II miejsce -  Kacper Sz. – praca wykonana pod kierunkiem p. Edyty Konrad 

III miejsce - Agnieszka P. - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Januszkiewicz  

Kategoria B

I miejsce - Zuzanna B.- praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk 

II miejsce - Wojciech K. - praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke

III miejsce - Sebastian Krysiuk- praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

Kategoria C

I miejsce - Tomasz Sz. -praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

I miejsce - Joanna K. - praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

II miejsce - Angelika P. - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce -  Kamila S. -praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

III miejsce - Kamil K.- praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

III miejsce - Kacper F.- praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

Wyróżnione prace zostały przesłane do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły”.

Ponadto podczas apelu zapoznano zebranych z wynikami wojewódzkiego konkursu plastycznego  ph.: „„Piękne są nasze barwy ojczyste", którego organizatorem była świetlica przy SP Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Spośród wielu nadesłanych prac jury nagrodziło pracę Emilki K.-uczennicy klasy I SPL oraz przyznało wyróżnienie Michałowi – przedszkolakowi z grupy „Żabki”. W sposób pomysłowy i oryginalny ukazali oni piękno barw ojczystych w nawiązaniu do  tematu pod kierunkiem pań: Edyty Kondrat i Moniki Grusznis.

Galeria                                                                                                                             

Marta Januszkiewicz