http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1227/img_2100_t2.jpgW dniach 2021-08-09 do 2021-12-31 na terenie siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce realizowany był projekt „Wsparcie terapeutów osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji”. Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia kadry pedagogicznej (członków stowarzyszenia) zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie zajęć z podopiecznymi Stowarzyszenia.

Grupa 13 nauczycieli wzięła udział w szkoleniu, z którego uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystali podczas indywidualnych zajęć z elementami terapii taktylnej z podopiecznymi Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”. Głównym celem zajęć było wyciszenie, aktywizacja świadomości kinestetycznej, poprawa odbioru wrażeń dotykowych, regulacja napięcia mięśniowego oraz wspomaganie integracji sensorycznej i integracji odruchów oraz zwiększenie świadomości ciała. W wyniku zajęć u podopiecznych poprawiła się samodzielność i funkcjonowanie w różnych sferach życia.

Zajęcia z elementami terapii taktylnej są jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutovej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Współdziała ona z Neurosensoryczną integracją odruchów dr S. Masgutovej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu. W opinii rodziców terapia jest skuteczna i przynosi dobre efekty.

Działania zostało przeprowadzone dzięki  wsparciu finansowemu ze środków PFRON z Urzędu Marszałkowskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz środków Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce.

Bożena Rećko

Zdjęcia