http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1229/20211217_103820_t2.jpgMiejscem realizacji warsztatów tkackich w ramach projektu „Tkactwo drogą do integracji” była siedziba Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce. Zajęcia zaplanowano w terminie od 4 października do 17 grudnia 2021r. 14-godzinne warsztaty odbyły się w dwóch grupach, przeprowadzone zostały przez p. Katarzynę Bubieniec osobę mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, która realizowała już podobne formy rozwijające artystycznie i kreatywnie.

Do przeprowadzenia zajęć zakupione zostały ramki tkackie tzw. krosna- 10 sztuk, kolorowe włóczki, nożyczki i czółenka. Nabyty sprzęt i narzędzia będą wykorzystane w trakcie zajęć świetlicowych i artystycznych z podopiecznymi, skorzystają z nich też inni podopieczni stowarzyszenia i wychowankowie SOSW w Sokółce. Wykonane podczas warsztatów prace były zaprezentowane społeczności lokalnej na zorganizowanej wystawie w Bibliotece Publicznej Oddziale dla Dzieci w Sokółce. Zostaną także wykorzystane do dekoracji sal świetlicowych i sypialnych w internacie SOSW w Sokółce. Wiedza nabyta podczas warsztatów będzie przekazywana i utrwalana zainteresowanym podopiecznym w przyszłości.

W trakcie warsztatów młodzież przygotowała materiały zdjęciowe i  filmowe z prowadzonych działań, które były podstawą do zmontowania reportażu z realizowanego projektu. Dzięki udziałowi we wcześniejszych wyjazdach do Izby Tkactwa w Janowie podopieczni stowarzyszenia utrwalili umiejętności tkania nabyte podczas warsztatów. Poznali swoje możliwości i potrzeby, mogli obserwować działania i zachowania młodzieży zaproszonej do współpracy przy realizacji projektu. Poprzez naśladownictwo mogli przejmować  sposób reagowania na pojawiające się trudności podczas wykonywania zadania oraz zastosować je w swoich działaniach. Podopieczni projektu bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach tkackich, z dużym zaangażowaniem doskonalili nabyte wcześniej umiejętności samodzielnego wykonania tkaninki – chodniczka. Projekt ,,Tkactwo droga do integracji” był aktywizującą  i ciekawą formą spędzania czasu wolnego.

Rękodzieła wykonane przez uczestników zostały wyeksponowane i przedstawione w czasie zorganizowanej prezentacji z realizacji działań projektu w dniu 17.12.2021r. w siedzibie Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w SOSW w Sokółce. Na wystawę zostali zaproszeni dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego p. Elżbieta Szomko, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Lech Czarnowicz, p. Elwira Zabłocka nauczyciel i opiekun grupy projektowej oraz uczniowie ZSZ - uczestnicy zajęć oraz społeczność ośrodka. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem obejrzeli film i zdjęcia oraz ekspozycję prac, podziwiali efekty dziecięcej twórczości.

Zadanie publiczne zostało współfinansowane i zrealizowane ze środków Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce.

Zarząd Stowarzyszenia

Zdjęcia

Film