http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1235/271774667_352413373028716_1687281632438347569_n_copy.jpgZakoÅ„czyliÅ›my wÅ‚aÅ›nie VI Konkurs KolÄ™d i PastoraÅ‚ek pt. :"Åšwieć gwiazdeczko Å›wieć....". Nasi wspaniale uczniowie, pod kierunkiem nauczycielami piÄ™knie zaÅ›piewali kolÄ™dy takie jak: "Lulajże Jezuniu", "WÅ›ród nocnej ciszy".

KolÄ™dÄ™ pt.: "Dzisiaj w Betlejem" uczniowie: Patryk S., Łukasz T. i Krystian F. przedstawili za pomocÄ… piktogramów. Komisja konkursowa biorÄ…c pod ocenÄ™ znajomość tekstu, meldyjność i poczucie rytmu nagrodziÅ‚a pierwszym miejscem Jakuba K. z pastoraÅ‚kÄ… " Skrzypi wóz".

Drugie miejsce wyÅ›piewaÅ‚ Jakub C. z kolÄ™dÄ… "Pójdzmy wszyscy do stajenki". Trzecie miejsce zajÄ…Å‚ nasz cudny AnioÅ‚ Agnieszka U. z kolÄ™dÄ… "Przybieżeli do Betlejem".

Wyróżniono: Konrada T. i AngelikÄ™ P. Swój debiut miÅ‚a też MaÅ‚gosia M., która przeÅ‚amaÅ‚a tremÄ™ i wystÄ…piÅ‚a wraz ze swojÄ… klasÄ….

Równie zaangażowany byÅ‚ nasz przedszkolak MichaÅ‚ Sz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. ZamkniÄ™ciem konkursu byÅ‚o wspólne kolÄ™dowanie, któremu przewodziÅ‚ nasz laureat Jakub, w blasku sztucznych ognii.

Galeria 

Organizatorzy: A. Ambrożko, I. Gieniusz, B. Mozolewska