http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

https://www.soswsokolka.pl/images/czytanie_1.jpgWzorem roku ubiegłego w ramach upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz zamiłowania do książek wśród dzieci i młodzieży w internacie SOSW w I półroczu roku szkolnego od września do stycznia kontynuowana była akcja ph. „Czytanie na dobranoc”. Akcja prowadzona była przez wychowawców internatu: p. Beatę Boguszewską i p. Katarzynę Bubieniec.

Przybrała ona postać wieczornych spotkań, podczas których czytaliśmy i słuchaliśmy przeróżnej literatury dla dzieci tj.  opowiadań, komiksów, wierszy, bajek i baśni. Nasi wychowankowie szczególnie ci najmłodsi uczestniczyli łącznie w 49 wspólnych spotkaniach. Wychowankowie wykazywali się własną inicjatywą wypożyczając książki z biblioteki szkolnej a nawet dostarczając literaturę z własnych domowych biblioteczek.

Chętnie włączali się do samodzielnego czytania na głos dla wszystkich zebranych. Wspólne przebywanie osób z różnych grup przyczyniało się do integracji i nawiązywania pozytywnych relacji między wychowankami.

Dzięki współpracy z Oddziałem dla Dzieci Biblioteki Publicznej oraz Biblioteką na Osiedlu Zielonym w Sokółce mogliśmy korzystać z szerszego księgozbioru, co uatrakcyjniło prowadzone zajęcia.

Przeprowadzone działania w ramach Akcji „Czytanie na dobranoc” cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem ze strony naszych wychowanków, wpływając pozytywnie na ich wszechstronny rozwój. Przyczyniły się również do uatrakcyjnienia spędzanego czasu wolnego. Powyższe argumenty przemawiają więc za tym, aby akcję tę wydłużyć na drugie półrocze, do końca roku szkolnego.

Beata Boguszewska, Katarzyna Bubieniec

https://www.soswsokolka.pl/images/czytanie_2.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/czytanie_1.jpg