http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1237/271781936_495730272134449_4240968122953240347_n_copy.jpgCzwartek 20 stycznia przepełniony był muzyką i zabawą.
Uczniom Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego towarzyszyÅ‚o w tym dniu wiele wrażeÅ„ i emocji. Zabawa choinkowa byÅ‚a doskonaÅ‚ym podsumowaniem I póÅ‚rocza roku szkolnego.

Uczniowie oczywiÅ›cie nie zawiedli i bardzo dobrze przygotowali siÄ™ do tego dnia. WystÄ…pili w ciekawych strojach karnawaÅ‚owych przedstawiajÄ…cych postacie z bajek, wróżki, smoki i rycerzy.

Niewątpliwą atrakcją okazały się konkursy i zabawy prowadzone przez Panią Elżbietę Rapiej -animatorkę z Powiatowego Domu Kultury. Warto tu wspomniećtańce z chustą animacyjną,rzuty do celu papierowymi kulamiczy przeciąganie liny. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc we wspaniałych zabawach proponowanych przez prowadzącą a świadczyły o tym ich uśmiechnięte, szczęśliwe buzie, za co serdecznie dziękujemy pani Elżbiecie.
SÅ‚odki poczÄ™stunekprzygotowany w klasach byÅ‚ chwilÄ… dla ,,zÅ‚apania” oddechu, po którym wszyscy wrócili na Å›wietlicÄ™, aby bawić siÄ™przy rytmach muzyki puszczanej przez szkolnego DJ. ByÅ‚y pociÄ…gi, korowody, kóÅ‚eczka i taÅ„ce w parach. 

Nie zabrakÅ‚o oczywiÅ›cie MikoÅ‚aja z dalekiej Laponii z workiem prezentów. MikoÅ‚aj najpierw wysÅ‚uchaÅ‚ piÄ™knych piosenek i wierszyków, które już od kilku dni uczniowie  przygotowywali  dla niego w prezencie, później  obdarowaÅ‚ je prezentami, wykonaÅ‚ wspólne zdjÄ™cia  i oczywiÅ›cie pomimo zmÄ™czenia i podeszÅ‚ego wieku zataÅ„czyÅ‚.

Szkoda tylko, że ten wyjątkowy gość odwiedza wszystkich tylko raz w roku.
Tegoroczna choinka w SOSW  należaÅ‚a do udanych. Wszyscy byli zmÄ™czeni taÅ„cami, ale szczęśliwi i zadowoleni z prezentów.

Galeria 

Dorota Kozaczyńska