http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sam_1216.jpg

Uczniowie klasy II pdp pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko przekazali Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” prace plastyczne z przeznaczeniem na aukcję XV Karnawałowego Balu Dobroczynnego. Każdego roku udowadniamy, że my również potrafimy i chcemy pomagać."