http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/ose_ulotka.png

Szanowni Państwo,

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) dostarczajÄ…cej do szkóÅ‚ w caÅ‚ej Polsce szybki, bezpÅ‚atny i bezpieczny Internet powstaÅ‚o narzÄ™dzie, które pomoże dbać o bezpieczeÅ„stwo najmÅ‚odszych użytkowników Internetu również poza szkoÅ‚Ä….

Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona to rozwiÄ…zanie wspierajÄ…ce ustalanie reguÅ‚ dotyczÄ…cych korzystania z sieci i aplikacji oraz pozwalajÄ…ce rodzicom (opcjonalnie) na dostÄ™p do informacji o aktywnoÅ›ci dziecka na jego urzÄ…dzeniu. Można jÄ… pobrać bezpÅ‚atnie na smartfony, tablety i komputery.

KsztaÅ‚towanie bezpiecznych nawyków cyfrowych musi opierać siÄ™ przede wszystkim na rozmowie i odpowiedniej wiedzy. RozwiÄ…zania technologiczne, takie jak narzÄ™dzia ochrony rodzicielskiej, mogÄ… być znaczÄ…cym wsparciem w tym procesie. ZachÄ™camy do zapoznania siÄ™ z aplikacjÄ….

WiÄ™cej informacji o nowym narzÄ™dziu można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mochrona. ZachÄ™camy również do zapoznania siÄ™ z aktualnoÅ›ciÄ… „5 pytaÅ„ o… aplikacjÄ™ mOchrona”.

Ulotka dla rodzica do wydruku

Informacje dla nauczycieli