http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1240/272463652_650031259665782_7426978054159437872_n_copy.jpgW dn. 24.01-28.01.2022 r. dwie nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce prowadzące terapię logopedyczną p. Sylwia Szomko - logopeda i Marta Kawrygo-Leonowicz – neurologopeda miały przyjemność uczestniczyć w 5 dniowym szkoleniu z Audio-Psycho-Fonologii kształcącego terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa. Szkolenie uprawnia do prowadzenia terapii z zastosowaniem sprzętu Uwaga Słuchowa PRO, oraz korzystania z pakietu 344 gotowych programów terapeutycznych. Metoda ta cieszy się powodzeniem na całym świecie. Trening słuchowy przeznaczony jest dla osób: z zaburzeniami językowymi (np. jąkanie, zaburzenia artykulacji), problemami szkolnymi, w tym dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzeniami koordynacji ruchowej w tym: motoryki dużej i małej, ADHD, ADD, spektrum autyzmu, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi, z depresją, trudnościami w przyswajaniu języków obcych. Efekty terapii to: lepsza koncentracja uwagi, poprawa pamięci, lepszy kontakt wzrokowy, poprawa motoryki dużej i małej, lepsza kontrola własnych wypowiedzi, poprawa płynności mowy i czytania na głos, zmniejszenie nadaktywności ruchowej, otwarcie na kontakt z innymi osobami, wzrost motywacji do nauki, szybsza i skuteczniejsza nauka języków obcych, poprawa umiejętności matematycznych, zmniejszenie przygnębienia i depresji, bogatszy zasób słów, lepszy słuch. Szkolenie prowadził osobiście Jozef Vervoort, ogromny autorytet w zakresie treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa, jego bliski współpracownik  i spadkobierca jego dorobku naukowego. Jozef Vervoort jest belgijskim pedagogiem,  założycielem dyrektorem znanego na całym świecie ośrodka Atlantis-VZW zajmującego się terapią zaburzeń uwagi słuchowej oraz instytutu naukowego Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii.  Szkolenie kończy się certyfikatem niezbędnym do prowadzenia treningu uwagi słuchowej.

 Ze szkolenia nauczycielki mogły skorzystać dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dofinansowaniu  organu prowadzącego-Powiatu Sokólskiego.

Galeria

Serdecznie dziękujemy: Sylwia Szomko,Marta Kawrygo-Leonowicz