http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1239/img20211124095921_copy.jpgW pierwszym półroczu nauki, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odbyło się 26 zajęć z psychologiem przeznaczonych dla uczniów SOSW.

Zajęcia miały charakter indywidualny i grupowy. Celem zajęć była stymulacja ogólnego rozwoju poznawczego, rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, kształtowanie kompetencji społecznych oraz rozwijanie kontaktów interpersonalnych. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem metod tradycyjnych: puzzle, obrazki, układanki oraz z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych( TIK): tablicy multimedialnej, aplikacji Wordwall.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, przyniosły efekty w postaci poprawy funcjonowania uczniów w grupie rówieśniczej, zwiększenia umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności komunikacji. W młodszych klasach włączono elementy Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji.

W kolejnym półroczu nauki będziemy kontynuować zajęcia i doskonalić nabyte kompetencje.

Galeria

Alina Jakimiec-psycholog