http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/baner_dbi_2022_2600x1500.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1242/7_t2.jpg

Tradycyjnie, jak co roku na poczÄ…tku lutego wÅ‚Ä…czamy siÄ™ w akcjÄ™ Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym dniu rozmawiamy z uczniami na temat ich aktywnoÅ›ci w sieci oraz uczymy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzisiaj zostaÅ‚y zorganizowane zajÄ™cia dla klas mÅ‚odszych i starszych z wykorzystaniem materiaÅ‚ów multimedialnych i kolorowanek. DziaÅ‚ania edukacyjne bÄ™dziemy kontynuować do koÅ„ca marca. Przed nami kolejne zajÄ™cia, wystawa plakatów oraz gazetki informacyjne.

Rodzice mogÄ… zapoznać siÄ™ z aplikacjÄ… ochrony rodzicielskiej, która wspiera rodziców w zapewnieniu dzieciom bezpieczeÅ„stwa w sieci. Informacje o aplikacji na naszej stronie i FB. ZdjÄ™cia

Ewa Wińska, Grażyna Tymoszuk