http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor SOSW w Sokółce opublikował na miniportalu uzp ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym dotyczącym „Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce". Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.