Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę warzyw i owoców oraz pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3