http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor SOSW zaprasza do skÅ‚adania ofert na sukcesywnÄ… dostawÄ™ warzyw i owoców oraz pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia - ZaÅ‚Ä…cznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3