http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1243/2.jpg14 lutego to wyjątkowy dzień, gdy wszystkie smutki odchodzą w cień.
Dzisiaj wszyscy jesteśmy w radości, bo rozmawiamy o szczęściu i miłości!

W dniu 14 lutego 2022r wychowankowie OÅ›rodka obchodzili Walentynki. ByÅ‚ to dzieÅ„ peÅ‚en radoÅ›ci, miÅ‚oÅ›ci i szacunku. Podczas tego dnia uczestniczyliÅ›my w wielu walentynkowych atrakcjach. Uczniowie wypowiadali siÄ™ na temat Czym jest miÅ‚ość? ByÅ‚y też taÅ„ce, zabawy przy wesoÅ‚ej muzyce, Poczta walentynkowa - która sprawiÅ‚a wiele przyjemnoÅ›ci nam wszystkim.

Uczniowie wraz z pomocÄ… nauczycieli wczuli siÄ™ w rolÄ™ projektantów mody- projektowali sukniÄ™ na bal walentynkowy. Wszyscy bawiliÅ›my siÄ™ wyÅ›mienicie, czego dowodem sÄ… nasze piÄ™kne zdjÄ™cia.

Julita Nelke,  Beata Mozolewska