http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                     W karnawale, w karnawale DookoÅ‚a wielkie bale,                                                      Gdy muzyka piÄ™knie gra, Dobry humor każdy ma!

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1246/p2150018_copy.jpgW dn. 15.02.2022r. w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym odbyÅ‚ siÄ™ Maskowy Bal KarnawaÅ‚owy. Celem zorganizowanej imprezy byÅ‚a integracja caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci internatu OÅ›rodka, kultywowanie tradycji zwiÄ…zanych z karnawaÅ‚em  oraz dobra zabawa.

Impreza rozpoczęła sie od uroczystego przywitania wszystkich uczestników przez prowadzÄ…ce, nastÄ™pnie bal zostaÅ‚ oficjalnie otwarty wspólnym taÅ„cem w kole do melodii „Niech żyje bal”. Wszyscy uczestnicy przybyli w maskach karnawaÅ‚owych, wykonanych wedÅ‚ug wÅ‚asnego pomysÅ‚u. Nie zabrakÅ‚o również wesoÅ‚ych karnawaÅ‚owych zabaw i konkursów , których zwyciÄ™zcy byli nagradzani sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ…. Uczestnicy mogli sprawdzić siÄ™ min. w zabawach zrÄ™cznoÅ›ciowych „przejdź pod linÄ…”, „gÄ…sienica” czy „na ziemi zostaje” oraz w konkurencjach tanecznych: „taniec na gazecie”, czy „taniec z balonem.

Podczas imprezy odbyÅ‚o siÄ™ również rozstrzygniecie konkursu na najpiÄ™kniejszÄ… i najbardziej pomysÅ‚owÄ… maskÄ™ karnawaÅ‚owÄ… a zwyciÄ™zcy otrzymali nagrody w postaci sÅ‚odyczy.

Wspólna zabawa dostarczyÅ‚a wychowankom wiele przeżyć i radoÅ›ci. To byÅ‚ przyjemnie spÄ™dzony czas, na którym uczestnicy pokazali, że chcÄ… i potrafiÄ… dobrze siÄ™ bawić.

Kolejny Bal Karnawałowy już za rok!

Galeria 

Organizatorami balu byÅ‚y panie: B. Boguszewska i B. Å»óÅ‚tko