http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego zajęcia

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,

które organizujemy w naszym oÅ›rodku. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

https://www.soswsokolka.pl/images/film_wwrd.jpg

Film zrealizowany przez TwojÄ… TelewizjÄ™ RegionalnÄ… .

Dziękujemy