https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1250/p3070006_copy.jpgW dniu 07.03.2022 r. na szkolnym apelu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego ph. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez p. M. Hołownia- Iwanow i B. Boguszewską.

Organizatorki konkursu wyróżnionym laureatom ufundowały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było: kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,

-rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej, popularyzacja działań plastycznych

-wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

-rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.

 Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnorodnymi technikami oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęły 33 prace uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. M. Hołownia- Iwanow, B. Żółtko i E. Januszko- Szymaniuk dokonała ich oceny biorąc pod uwagę kategorie wiekowe, wartość artystyczną, estetykę wykonania i inwencję twórczą, oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Komisja konkursowa  w dniu 22 lutego 2022r. dokonała oceny prac i przyznała miejsca i wyróżnienia w następujących kategoriach:

W kategorii przedszkole:

I miejsce- M. Pacuk, pod kier. A. Gieniusz,

II miejsce- P. Sarosiek, pod kier. p. A. Gieniusz,

III miejsce- M. Szczukiewicz, pod kier. M. Grusznis,

Wyróżnienie- A. Borowik, pod kier p. A. Gieniusz,

                      K. Boboryko, pod kier. p. A. Gieniusz,

W kategorii klas PdP:

I miejsce-  G. Pawluczyk,  pod kier. M. Kulmaczewskiej,

Wyróżnienie : K. Andrukiewicz, pod kier. D. Kozaczyńskiej, L. Zajkowskiej, K. Zalewskiej,

W kategorii  klas I- IV Szkoły Podstawowej:

I miejsce –A Gasperczyk, pod kier. M. Januszkiewicz,

II miejsce –J. Maciaszek, pod kier. p. E. Kondrat,  

III miejsce- A. Pieszko, pod kier. p. M. Januszkiewicz,

Wyróżnienie- A. Kolendo, pod kier. p. D. Kozaczyńskiej, K. Zalewskiej, L. Zajkowskiej,

 w kategorii klas IV- VIII Szkoły Podstawowej:

I miejsce- J. Kraśnicka, pod kier. p. E. Wińskiej,

                  D. Filipczuk, pod kier. p. E. Wińskiej,

                  A. Przeździecka, pod kier. p. E. Wińskiej,

                  A. Górski, pod kier. p. E. Wińskiej,

II miejsce – N. Kowejsza, pod kier. p. S. Szomko,

                      T. Szorc, pod kier. p. S. Szomko,

                      I. Kowejsza, pod kier. p. B. Mozolewskiej,

III miejsce – O. Chrzanowska, pod kier. K. Zalewskiej, L. Zajkowskiej, D. Kozaczyńskiej,

W kategorii Szkoła Branżowa :

I miejsce- M. Muciuś, praca pod kier. p. B. Boguszewskiej,

Wyróżnienie- P. Tur, praca pod kier. p. D. Kozaczyńskiej, L, Zajkowskiej, K. Zalewskiej

Galeria 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!

 Beata Boguszewska, Małgorzata Hołownia- Iwanow