http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa i przetworów mięsnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce

Pełna tresc zapytania ofertowego

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3