Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa i przetworów mięsnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce

Pełna tresc zapytania ofertowego

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3