http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 13 stycznia 2013 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury odbył się XXI Finał WOŚP. Cel tegorocznej zbiórki to ratowanie życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Pani Beata Mozolewska z uczniami kl. I PdP wybrała się na koncert finałowy do kina „Sokół”. Uczestnicząc w koncercie chcieliśmy dać dowód solidarności, wdzięczności, współdziałania w szczytnym celu. Pamiętamy również o tym, że czerpiemy korzyści z działalności WOŚP. Podczas aukcji gadżetów orkiestrowych mieliśmy również swój maleńki wkład. Na scenie przygrywała nam Kapela „U Mundka”, zespół „Orion”, grupa „Cygańskie Serca”. Jesteśmy wdzięczni Jurkowi Owsiakowi za tak wielkie przedsięwzięcie, myślę że niejednokrotnie wielu z nas zupełnie nieświadomie korzystało z pokłosia WOŚP.