http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/wystawa_111538.jpgW marcu 2022r. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce zostaÅ‚a wyeksponowana pokonkursowa wystawa prac uczniów SOSW w SokóÅ‚ce ph. „NajpiÄ™kniejsza Maska KarnawaÅ‚owa”.

PrzepiÄ™kne i bajecznie kolorowe prace wykonane rożnymi technikami plastyczno- technicznymi  powstawaÅ‚y na zajÄ™ciach szkolnych, w czasie wolnym oraz na zajÄ™ciach Å›wietlicowych w internacie. W ich tworzenie chÄ™tnie zaangażowali siÄ™ nie tylko starsi ale również i najmÅ‚odsi wychowankowie.

Wystawę przygotowały p. B. Boguszewska i M. Hołownia- Iwanow.

Jest to doskonaÅ‚a okazja do prezentacji osiÄ…gnięć naszych uczniów i rozwijania wieloletniej już wspóÅ‚pracy z BibliotekÄ…. DziÄ™kujemy za wsparcie i miÅ‚e przyjÄ™cie oraz umożliwienie promocji naszych „MaÅ‚ych- Wielkich” talentów w lokalnym Å›rodowisku.

 Beata Boguszewska