http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgLABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jej celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także w kształceniu samodzielnego i krytycznego myślenia.

Jak czytamy na stronie gov.pl „Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.”

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sokółce i wsparciu pani dyrektor Elżbiety Szomko, Szkoła Podstawowa w SOSW w Sokółce mogła wziąć udział w programie i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 30 000 złotych. Dzięki tym pieniążkom zostało zakupione wyposażenie pracowni druku 3D z użyciem nowoczesnej drukarki Banach, laptop i zapas kolorowych filamentów do pracy z drukarką. Zamówiono sprzęt do wyposażenia pracowni robótek ręcznych w postaci zestawu DEKUXE z zapasem nici, krosno, kanwy, farby do tkanin i wiele innych materiałów eksploatacyjnych a także nowe narzędzia do pracowni technicznej. Dzięki poszerzeniu bazy dydaktycznej placówki uczniowie wykorzystując nowy sprzęt będą mieli możliwość kształtować i rozwijać umiejętności manualne i techniczne podczas zajęć obligatoryjnych, jak również o charakterze rewalidacyjnym i terapeutycznym dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów. Bez wątpienia już w najbliższym czasie dodatkowe, nowoczesne wyposażenie uatrakcyjni zajęcia szkolne, pozwoli rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, myślenia matematycznego  jak również umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie będą rozwijać kompetencje interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy. Rozwijanie wyżej wymienionych umiejętności zapewni uczniom lepszy rozwój i w przyszłości większą umiejętność radzenia sobie w życiu codziennym. Nowy, ciekawy sprzęt będzie wykorzystywany w czasie zajęć techniki i innych przedmiotów obligatoryjnych  oraz w ramach kół zainteresowań. Szkolnymi koordynatorami programy są p. Lila Zajkowska i p. U. Drewniak.