http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nominacja_zdjcie_1.jpgZ przyjemnoÅ›ciÄ… informujemy, że Pani Elżbieta Szomko- dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce zostaÅ‚a nominowana do Nagrody im. Janusza Korczaka ,,Janusz Korczak XXI wieku”, przyznawanej przez PolskÄ… AkademiÄ™ Janusza Korczaka w Warszawie. Celem tej inicjatywy jest uhonorowanie osób, instytucji, które stosujÄ… filozofiÄ™ pedagogicznÄ… w praktyce i propagujÄ… jego myÅ›li.

Pani Elżbieta Szomko znalazÅ‚a siÄ™ w gronie wybitnych osób, nauczycieli, edukatorówpodążajÄ…cych drogÄ… miÅ‚oÅ›ci do dzieci wskazanÄ… przez ,,Starego Doktora”.

Czujemy siÄ™ dumni i zaszczyceni, że na co dzieÅ„ pracujemy z osobÄ…, która dziaÅ‚a w duchu idei korczakowskich, a jako dyrektor SOSW inspiruje nas do krzewienia tych zasad w codziennej pracy z dziećmi i mÅ‚odzieżą.

Rada Pedagogiczna SOSW w SokóÅ‚ce