http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nominacja_zdjcie_1.jpgZ przyjemnością informujemy, że Pani Elżbieta Szomko- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce została nominowana do Nagrody im. Janusza Korczaka ,,Janusz Korczak XXI wieku”, przyznawanej przez Polską Akademię Janusza Korczaka w Warszawie. Celem tej inicjatywy jest uhonorowanie osób, instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną w praktyce i propagują jego myśli.

Pani Elżbieta Szomko znalazła się w gronie wybitnych osób, nauczycieli, edukatorówpodążających drogą miłości do dzieci wskazaną przez ,,Starego Doktora”.

Czujemy się dumni i zaszczyceni, że na co dzień pracujemy z osobą, która działa w duchu idei korczakowskich, a jako dyrektor SOSW inspiruje nas do krzewienia tych zasad w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Rada Pedagogiczna SOSW w Sokółce