http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1260/received_196817242661364_copy.jpegWe wrześniu rozpoczęliśmy nasze podróże wraz z Panią Sabina Pilat i prowadzonym przez nią  kanałam  „Nauka w Plecaku” w serwisie  Youtube.   Celem projektu było  poszerzenie wiedzy o Polsce i świecie w rozumieniu geograficznym przyrodniczym, społecznym i kulturowym, kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, kształtowanie odpowiedzialności za zbiorowość, świadomego podróżowania, postaw prospołecznych i proekologicznych, zaprezentowanie zalet podróżowania i poznawania świata, nauka mądrego korzystania z nowoczesnych technologii, nawiązanie współpracy i wymiana korespondencji z wybraną placówką/grupą.  Realizacja projektu zakładał wykonanie 3 obowiązkowych zadań oraz 4 dodatkowych związanych z podróżowaniem, poznawaniem najbliższej okolicy i naszego miasta. Te 3 zadania obowiązkowe to założenie albumów Wirtualnego Podróżnika, które już mamy. W albumach są zebrane nasze karty pracy, mapy myśli wykonane przez uczestników oraz nasze rysunki wykonane z ciocią Bombonierką związane z tematem naszych spotkań on linowych.

Nasze książki o tym, co nasz otacza czyli, o naszym domu, ulicy, mieście, państwie, kontynencie są już gotowe. Nasza własna  sensoryczna mapy świata jest już gotowa.

W październiku w naszej szkole odbyło się widowisko muzyczne w ramach festiwalu „Karawana bez granic” w czasie którego nasi uczestnicy mogli na żywo „dotknąć” kultury z innych kontynentów.  Widowisko muzyczne zbiegło się z inauguracją projektu.  

 Projekt zakłada również wykonanie 4 zadań dodatkowych.  Mamy wykonane jedno zadanie: nawiązaliśmy współpracę z innymi grupami realizującymi projekt i wysłaliśmy im pocztówki .Czekamy na pocztówki do nich.  Nasze kartki pocztowe, przy pomocy listonosza, powędrowały  do uczniów szkół podstawowych z Oławy, Marek, Płocka oraz Warszawy. 

Przed nami 3 kolejne zadania które planujemy wykonać w II półroczu. Planujemy wycieczkę po Sokółce aby poznać  ciekawe zabytki i ich historię. Sięgniemy ciut dalej- przed nami cała Europa. W trakcie zajęć związanych z realizacja projektu wspólnie wymyślimy naszą własna flagę Unii Europejskiej, która będzie nawiązywała do charakterystycznych miejsc lub rzeczy związanych z każdym  z państw europejskich.  Na  kolejnym  spotkaniu związanym z realizacją zadań projektowych zapoznamy się  z książkami, których autorką jest Nela-Mała Reporterka. Poznamy jej przygody na jednym z kontynentów. Nela Mała Reporterka napisała ich aż 17 więc będzie w czym wybierać. Twórczość Neli Malej Reporterki to książki, które  zachęcają  dzieci do empatii i poznawania świata w nieszablonowy sposób.

W trakcie realizacji projektu uczestniczyliśmy w lekcjach on linowych z Panią Sabiną Pilat. Czasem uczestniczyliśmy w zajęciach on linowych na żywo a czasem oglądaliśmy retransmisję. Pierwsze spotkanie było organizacyjne. Dostaliśmy mnóstwo informacji,  podpowiedzi jak realizować projekt. Kolejne spotkania dotyczyło tematu podróży tego czy warto podróżować  oraz pozwania Świata i Kontynentów. Trzecie spotkanie związane było z podróżowaniem po Polsce. Tematem  odcinka były różne ciekawe miejsca w Polsce. Czwarte spotkania, już za nami, było poświęcone spotkaniu ze Świętym Mikołajem.  

Realizacja projektu to ciekawa przygoda która rozwija naszych uczniów. Otwiera przed nimi nowe horyzonty,  sprawia ze mogą oni podróżować bez opuszczania sali lekcyjnej oraz  rozwijać swoje pasje. Przy okazji realizacji projektu uczniowie rozwijają i utrwalają wiedzą i swoje umiejętności  zawarte w podstawie programowej.  

Galeria                                                     

Marta januszkiewicz, Zuzanna Szarkowska-Czeczko