http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1259/received_1039543216942818_copy.jpeg1 kwietnia, jak co roku obchodziliÅ›my Åšwiatowy DzieÅ„ ÅšwiadomoÅ›ci Autyzmu. Tym razem wÅ‚Ä…czyliÅ›my siÄ™ w ogólnopolski projekt edukacyjno-spoÅ‚eczny: „W cudownym Å›wiecie z Wami- Niebieskimi Motylami”.

Celem gÅ‚ównym projektu i obchodów Å›wiÄ™ta jest poszerzanie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej na temat spektrum autyzmu.

Zadaniami, które wykonaliÅ›my w ramach projektu i dziaÅ‚aÅ„ wÅ‚asnych to: czytanie i omawianie opowiadaÅ„ i książek dotyczÄ…cych spektrum autyzmu, zakÅ‚adanie niebiskich ubraÅ„,  przygotowanie gazetki na szkolnym korytarzu, wykonanie dużych bÅ‚Ä™kitnych motyli, które ozdobiÅ‚y nasze szkolne okna,  wykonaliÅ›my prace plastyczne z bÅ‚Ä™kitnymi motylami, bÄ™dÄ…cymi przewodnim motywem obchodów Dnia ÅšwiadomoÅ›ci Autyzmu, wykonaliÅ›my „niebieskie” zdjÄ™cia w czasie obchodów celem solidarnoÅ›ci z osobami ze spektrum autyzmu, odbyliÅ›my także „Spacer dla Autyzmu” wokóÅ‚ szkoÅ‚y niosÄ…c i powiewajÄ…c niebieskimi balonami, grajÄ…c na instrumentach, zawieszajÄ…c niebieskie balony na ogrodzeniu szkolnym, aby obwieÅ›cić spoÅ‚eczeÅ„stwu bycie razem w tym i każdym innym dniu z osobami ze spektrum autyzmu. 

Galeria 

  Organizatorki