http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/kozioek_matoek.jpgDnia 8 kwietnia uczniowie naszej szkoÅ‚y obejrzeli wierszowany spektakl pt. „KozioÅ‚ek MatoÅ‚ek” bÄ™dÄ…cy adaptacjÄ… komiksu autorstwa Kornela MakuszyÅ„skiego i Mariana Walentynowicza. TytuÅ‚owy KozioÅ‚ek wyrusza w podróż w poszukiwaniu Pacanowa.      Odwiedza różne miejsca, przeżywa niezwykÅ‚e oraz pouczajÄ…ce przygody. Po drodze poznaje ciekawe historie i postacie. W czasie wÄ™drówki wpada w tarapaty i mierzy siÄ™ z wÅ‚asnymi trudnoÅ›ciami, pomimo których ani na chwilÄ™ nie opuszcza go optymizm i poczucie humoru. KozioÅ‚ek potrafi zamienić swoje kÅ‚opoty w zabawÄ™ i zawsze budzi wokóÅ‚ siebie radość, a zarazem uczy, że wytrwaÅ‚ość oraz chęć zdobywania wiedzy pomagajÄ… w osiÄ…gniÄ™ciu celu. Do Pacanowa nie dociera. Szczęścia bÄ™dzie szukaÅ‚ nadal. 

Elżbieta Januszko-Szymaniuk, Marta Januszkiewicz