http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1262/1_copy.jpgW marcu 2022r został ogłoszony konkurs ph. „Najpiękniesza pisanka wielkanocna”. Organizatorami konkursu byli: Marta Kulmaczewska i Zenon Muszyński.

Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie tradycji wielkanocnych.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnymi technikami m.in.: malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

Przy ocenie prac wzięto pod uwagę: wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą, samodzielność, zachowany format prac, jak również kategorie wiekowe: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia. Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom odbyło się podczas „spotkania wielkanocnego” w dniu 13.04.2022r.

Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez organizatorów. W dniu 11.04.2022r. spośród 15 prac komisja konkursowa w składzie: Bożena Rećko, Zyta Biernacka i Elżbieta Januszko-Szymaniuk  wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawszą pisankę. Oto oni:

I. Kategoria Przedszkole

Wyróżnienia:

Grupa „Żabki”  - praca wykonana pod kierunkiem p. Sylwii Szomko i Moniki Grusznis

Grupa „Jagódki” - praca wykonana pod kierunkiem p. Agaty Gieniusz

 

II. Kategoria Szkoła Podstawowa

I m. –Klasa I – III SPL - praca wykonana pod kierunkiem p. Edyty Konrad

II m.- Klasa IV – VIII SPL - praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

III m.-Klasa VII – VIII SPUB - praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

 

Wyróżnienia:

Klasa II - III SPU - praca wykonana pod kierunkiem p. Julity Nelke

Klasa  IV – VI SPUA - praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej

Klasa VII – VIIIA- praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko

 

III. Kategoria Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła I Stopnia

I m. - Klasa II - III PDPA - praca wykonana pod kierunkiem p. Doroty Kozaczyńskiej

II m. - Klasa II - III PDPB praca wykonana pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

III m. - Klasa I - III Branżowa - praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

 

Za udział w konkursie dyplomy otrzymali:

Klasa I III SPU - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Januszkiewicz

Klasa IV VI SPUB - praca wykonana pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk

Klasa   VII – VIII SPUC - praca wykonana pod kierunkiem p. Moniki Mróz

Klasa I – II PDP - praca wykonana pod kierunkiem p. Magdaleny Słyż

 

Uczestnicy w sposób pomysłowy i oryginalny wykonali wielkanocną pisankę. Gratulacje!!!

 Galeria 

Zenon Muszyński, Marta Kulmaczewska