W dniu 25.04.2022 r. odbył się Dzień Humanistyczny pod hasłem „Akcja Żonkile” upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim,zajęcia poświęcone pamięci o społeczności Żydowskiej w czasie II wojny światowej rekomendowane przez Dział Edukacji Muzeum POLIN, który przygotowały panie: K. Zalewska i A. Ambrożko.
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.Akcji towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
W tym roku nasz Ośrodektakże włączył się do udziału w akcję społeczno- edukacyjną Żonkile, która upamiętnia powstanie w getcie warszawskim. W tym roku przypada 79 rocznica wybuchu tego wydarzenia. 19 kwietnia 1943 roku Żydzi, w największym getcie na okupowanych ziemiach polskich, rozpoczęli walkę z Niemcami o godność i pamięć.
Uczniowie wraz z nauczycielami nosili wykonane przez siebie żonkile jako wyraz pamięci o tym wydarzeniu. Społeczność Ośrodka wzięła też udział w lekcji wokół opowiadaniaMarcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele” w czasie której uczniowie poznali podstawowe informacje dotyczące historii II wojnyświatowej, i losów społeczności żydowskiej, budowali pamięć o Żydach i Żydówkach w Polsce oraz zwiększali swoją świadomość na temat mechanizmuwykluczenia.
Na zakończenie spotkania wszystkim klasom zostały wręczone dyplomy pamiątkowe w podziękowaniu za aktywną pracę na zajęciach.
Katarzyna Zalewska