http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/konkurs_wiedzy_o_jzyku_ojczystym.jpg

06.03.2013r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Ojczystym. Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Anna Baranowska, Izabela Matyskiel, Izabela Kulmaczewska odniosła spory sukces zajmując II miejsce.

Konkurs, którego celem jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny od kilku lat organizuje Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast patronatem obejmuje Podlaski Kurator Oświaty.

Dziewczęta przygotowane przez p. Katarzynę Zalewską wykazały się w czasie rozwiązywania trudnych zadań konkursowych wiedzą i umiejętnościami z zakresu polszczyzny oraz refleksem.
W przygotowanej przez zespół „pracy domowej” wspaniale zaprezentowały również umiejętności aktorskie przedstawiając pantomimę dotyczącą „Balladyny” J. Słowackiego.