http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1268/1s.jpgDnia 3 maja 2022r poczet sztandarowy z naszego Ośrodka w składzie Sylwia, Mateusz, Dawid oraz Mirosław i Agnieszka pod opieką p. Moniki Mróz i Edyty Kondrat wzięli udział w miejskich uroczystościach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy św.w kościele pw. Św. Antoniego uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego ,gdzie odbyły się dalsze uroczystości: przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców i kwiatów, Na zakończenie mieszkańcy Sokółki mogli obejrzeć popisy grupy mażoretek. Wystąpiła także Miejska Orkiestra Dęta.

Galeria 

Monika Mróz