http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1272/278849300_390598562975891_5252498507642198158_n_copy.jpgW dniu 11.04.2022r. 12 – osobowa grupa wychowanków Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego w SokóÅ‚ce uczestmiczyÅ‚a w wycieczce do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Celem wycieczki byÅ‚o min. zorganizowanie warsztatów pisania pisanek, a także przybliżenie uczestnikom tradycji ÅšwiÄ…t Wielkanocnych, tworzenie warunków do podejmowania aktywnoÅ›ci twórczej oraz doskonalenia sprawnoÅ›ci manualnej. Organizatorami i opiekunami wycieczki byli: p. Marta Kulmaczewska i p. Zenon MuszyÅ„ki, p. Elżbieta Januszko Szymaniuk.

Wychowankowie poznali zwyczaje i tradycje wielkanocne Podlasia, zapozali siÄ™ z metodami zdobienia pisanek: batikiem szpilkowym i lejkowym. Batik to najbardziej znana technika wykonywania pisanek. Polega ona na nakÅ‚adaniu wosku na skorupkÄ™ jajka i farbowaniu. Na umytym i ugotowanym jajku rysuje siÄ™ wzory roztopionym woskiem. Po ukoÅ„czeniu woskowej kompozycji jajko należy wÅ‚ożyć do naczynia z barwnikiem, a po wysuszeniu – zetrzeć wosk. Batik szpilkowy charakteryzuje siÄ™ tym, że wosk nanosi siÄ™ na skorupkÄ™ jajka patyczkiem z wbitÄ… w jeden koniec szpileczkÄ…. DziÄ™ki temu prostemu narzÄ™dziu uzyskuje siÄ™ Å‚ezki, z których powstajÄ… kompozycje przypominajÄ…ce sÅ‚oÅ„ca albo motywy roÅ›linne. Natomiast batik lejkowy wykonuje siÄ™ za pomocÄ… lejka - niewielkiego narzÄ™dzia zrobionego z cienkiej blaszki, przymocowana do patyczka.
Uczniowie samodzielnie ozdabiali swoje pisanki za pomocÄ… batiku szpilkowego. NastÄ™pnie każdy uczestnik warsztatów mógÅ‚ pomalować jajko na wybrany przez siebie kolor: fioletowy, zielony, żóÅ‚ty lub czerwony. PiÄ™knie ozdobione pisanki wychowankowie mogli zabrać do swoich domów. PodziÄ™kowaliÅ›my panu prowadzÄ…cemu za cenne wskazówki i mile sÄ™dzony czas. Ta ciekawa wycieczka pozostanie na dÅ‚ugo w naszych wspomnieniach.
Marta Kulmaczewska