http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1289/284552565_582705923275581_7749550485981613878_n_copy_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych.

 Drugi dzień spotkania rozpoczął się pogadanką w Cerkwii pw. Św. A. Newskiego w Sokółce. Ks. Łukasz Ławreszuk opowiedział o wnętrzu świątyni, nazwał jej poszczególne elementy oraz  wytłumaczył ich przeznaczenie. Uczestnicy poznali również różnice między katolicyzmem a prawosławiem, tradycje i zwyczaje związane z przystępowaniem do sakramentów świętych. Kolejnym punktem były zajęcia pt. „Krajka- sokólska tkanina ludowa”, podczas których uczniowie poznali dawne zastosowania pasów tkanych oraz wykonali samodzielnie własną bransoletkę -krajkę. Następnym elementem harmonogramu był wyjazd edukacyjny do Tykocina. Beneficjenci uczestniczyli w lekcji muzealnej w Synagodze. Charyzmatyczny przewodnik- p. Dariusz Szada- Borzyszkowski wyjaśnił zebranym czym jest synagoga, jak świętują Żydzi oraz jakie są ich najważniejsze zwyczaje i obrzędy. Uczestnicy mieli możliwość przymierzyć Tałes oraz Tefilin- tradycyjne elementy stroju zakładane podczas modlitwy wyznawców Judaizmu. Zwiedzanie poszczególnych sal z bogato wyposażonymi gablotami pozwoliło poznać historię podlaskich Żydów oraz ich niesamowitą kulturę. Uczestnicy przy dźwiękach żydowskich utworów z przyjemnością spróbowali dania kreplech w pobliskiej restauracji. Zwiedzanie Zamku w Tykocinie dało możliwość poszerzyć wiedzę o przeplatającej się historii Polski i Litwy. Po powrocie do SOSW odbyły się zajęcia poświęcone opracowywaniu zestawu gier, który jest efektem wspólnej pracy uczestników projektu. Ogromną pomoc i wsparcie przy komputerach okazali wolontariusze z ZSZ w Sokółce z klasy o profilu informatycznym- Daniel Rowiński oraz Bartosz Dylewski. Na zakończenie dnia beneficjenci integrowali się z wychowankami internatu SOSW oraz przedstawicielami społeczności lokalnej grając w gry i zabawy podwórkowe. Wspólne śpiewanie przy ognisku pozwoliło lepiej poznac zainteresowania, tradycje i elementy kultury krajów partnerskich. Uczestnicy z przyjemnością spotkali się z p.Dyrektor SOSW- Elżbietą Szomko oraz p. Starostą Piotrem Rećko, którzy aktywnie włączyli się we wspólną zabawę.

Galeria 

Projektowego harmonogramu pilnowały szkolne koordynatorki p. Urszula Drewniak oraz p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.