http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1291/img_20220526_090700_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiumokykla-daugiafunkciscentras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18867,64 złotych.

 Czwartego dnia wymiany uczestnicy udali się do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie aby poznać sekrety tkania słynnych janowskich dywanów. Przywitała nas pani Karolina Radulska, która omówiła i krok po kroku pokazała uczestnikom proces wytwarzania wełny od chwili ścięcia owcy do utkanego dywanu. Uczestnicy mieli okazję samodzielnie spróbować wszystkich czynności związanych z tym procesem. W drugiej części spotkania beneficjenci własnoręcznie doświadczyli procesu tkania dywanika na małych krosnach. Spotkały ich różne problemy: raz gubił się wątek, innym razem uciekła nitka ale efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Każdy zabrał swój piękny utkany dywanik do domu jako wspomnienie tkackiej przygody. W drugiej części dnia powróciliśmy do naszego głównego tematu projektu. Tym razem popołudnie spędziliśmy odkrywając sekrety prawosławia. Ksiądz Piotr- zakonnik prawosławny opowiedział uczestnikom o pięknych freskach, malowidłach na ścianach Monastyrskiej Cerkwi w Supraślu. Przypomniał beneficjentom wiadomości o prawosławiu. Kolejnym punktem wyjazdu do Supraśla było Muzeum Ikon. Ikona jest elementem charakterystycznym dla prawosławia.  Podróż wśród ikon- pięknych obrazów sławiących Boga wraz ze wspaniałą opowieścią Pani Przewodnik dało uczestnikom zupełnie inne spojrzenie na tę religię. Sztuka ikonografii i jej efekty wprowadziły uczestników w zadumanie oraz otworzyły na piękno. Wspólne przeżywanie wystawy pozwoliło na wymianę doświadczeń i zachwytów co z kolei dało kolejny dowód tego, że religia może integrować. Aż dziw bierze, że w tym Muzeum najstarsza ikona pochodzi z XII wieku a zachowana jest w tak pięknym stanie.

 Faworki, chłodnik litewski, kotleciki z gotowanych ziemniaków- te potrawy powstały na warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Warsztaty prowadziła p. Dorota Gudalewska - Małoń wraz z wolontariuszkami - uczennicami ZSR w Sokółce. Młodzież uczestnicząca w wymianie mogła spróbować swoich sił i umiejętności kucharskich w pracowni gastronomicznej.  Wspólne prace kucharskie takie jak obieranie warzyw, wyrabianie ciasta na faworki, zagniatanie mąki, sklejanie kotletów z ziemniaków sprawiło, że uczniowie mogli na spokojnie porozmawiać przy pracy, pośmiać się i po prostu ze sobą pobyć. Wspólne działanie w kuchni zintegrowało uczestników i nie pozwalało na myśli o zbliżającym się nieuchronnym końcu wymiany młodzieży polsko-litewskiej. 

 Po południu była też chwila na pakowanie naszego zestawu poprojektowego, na ostatnie działanie drukarki, laminarki i nożyczek oraz ostatnie przesunięcia gilotyny do papieru na wydrukach zdjęć wykonywanych w poszczególne dni. Zgranie i precyzja, prawie jak na linii produkcyjnej, świadczą o jakości wspólnej pracy nad naszym produktem końcowym –zestawem gier pt „Perły Podlasia ukryte w obrazach”.  

Ostatnimi zajęciami w czwartkowy wieczór była dyskoteka, na której świetne bawili się uczestnicy wymiany oraz mieszkańcy internatu. Wspólne warsztaty cyrkowe, podczas których beneficjenci ćwiczyli sprawność, zręczność i koordynację, sprawiły, że granice wewnętrznie ograniczające uczestników zatarły się całkowicie. Na tym etapie już wszyscy byliśmy jednością.  Niestety nieuchronnie zbliżał się wieczór i ciemność ogarniała świat na zewnątrz a niejeden uczestnik pomyślał o nastającym zakończeniu działań. Jednak na wszystkich czekała jeszcze niespodzianka. Pokaz FireShow wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Różanegostoku wzbudził w oglądających okrzyk WOW! Prawdziwy majstersztyk, współpraca, harmonia, koordynacja i „ten ogień” – tymi słowami uczestnicy określili występ chłopaków z grupy „Art.-Stok”, który prowadziła p. Wioletta Woronowicz –Lingo.

Przez cały dzień swoją pracę koordynacyjną wykonywały p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska- Czeczko

Galeria