http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1275/img20220428103306_copy.jpgW dniach 1- 28 kwietnia 2022r. na szkolnym korytarzu prezentowane były prace Agnieszki z klasy II szkoły branżowej w ramach Konkursu dla Spostrzegawczych „Kto jest autorem wykonanych prac plastycznych?”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom kluczowej roli zainteresowań w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Ponadto wystawa prac miała eksponować kreatywną twórczość autora w celu podniesienia jego samooceny i poczucia własnej wartości oraz zachęcać inne dzieci do porozwijanie swoich pasji. W dniu 28 kwietnia 2022r. wręczono nagrody uczniom, którzy podali prawidłową odpowiedź wskazując autora prac. Zwycięzcy to Agnieszka, Wiktoria, Joanna i Sebastian. Agnieszka z klasy 4spl odgadła nie tylko autora rękodzieła, ale też udzieliła odpowiedzi na pytanie „Jakie zalety ma rozwijanie własnych zainteresowań?”: przyjemne spędzanie wolnych chwil, tworzenie nowych prac, rozwijanie własnych umiejętności. Pozostali uczniowie prawidłowo rozpoznali właściciela prac wykazując się dużą spostrzegawczością.

Wszystkim zwycięzcom pogratulowała autorka - Agnieszka, która wręczyła im cenne nagrody. Nagrodę dla Agnieszki za udostępnienie prac oraz pomoc w organizacji wystawy przekazała pani pedagog.

Galeria 

Gratulujemy wszystkim Spostrzegawczym!!