http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             “Jedynym sposobem na zachowanie zdrowia jest jedzenie tego, czego nie chcesz,                     picie tego, czego nie lubisz, i robienie tego, czego nie chcesz”

Mark Twain

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1276/284312295_1067382000580689_692229114024746456_n_1_copy.jpgDnia 19.05.2022r w internacie SOSW odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia p.h. "Uczta dla zdrowia".  ZajÄ™cia przeprowadziÅ‚y panie Beata Å»óÅ‚tko i Marta Kulmaczewska. Celem zajęć byÅ‚o: ksztaÅ‚towanie nawyków zdrowego odżywiania siÄ™, wyrabianie Å›wiadomoÅ›ci wpÅ‚ywu owoców i warzyw na utrzymanie dobrego zdrowia, promocja zasad racjonalnego odżywiania siÄ™ i stosowanie ich w życiu codziennym, integracja czerech zespoÅ‚ów grupowych oraz spoÅ‚ecznoÅ›ci internatu. Na poczÄ…tku wychowankowie obejrzeli prezentacjÄ™ multimedialnÄ… o tematyce zdrowego odżywiania. NastÄ™pnie organizatorki zaprosiÅ‚y wychowanków do wspólnych zabaw i aktywnoÅ›ci np: „UkÅ‚adanie haseÅ‚ o zdrowiu” - w zdrowym ciele zdrowy duch” , „Igrzyska zdrowia”, „Wiem, co jem?”, „Ruch to zdrowie”, „Kto pierwszy – ten lepszy”, „Czy znasz swoje ciaÅ‚o?”. Nie obyÅ‚o siÄ™ bez zagadek i krzyżówki. CiekawÄ… i atrakcyjnÄ… formÄ… byÅ‚a zabawa „Magiczny talerz” z próbkami do degustacji -  próbek „zdrowej” i „niezdrowej żywnoÅ›ci”. Wychowankowie to zadanie wykonywali z zawiÄ…zanymi oczami. ByÅ‚o to dla nich ciekawe polisensoryczne doÅ›wadczenie. Wszyscy uczestnicy  byli zadowoleni i wyrazili chęć zadbania o zdrowy styl życia.

Galeria 

 Beata Å»óÅ‚tko, Marta Kulmaczewska