http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1277/img20220427140358_copy.jpgW od lutego do maja 2022r. kontynuowane były zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mające na celu objęcie opieką pedagoga wszystkich uczniów naszego ośrodka, zwrócenie uwagi na wychowanków przejawiających niepokojące zachowania, mających problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole oraz zachęcenie podopiecznych do korzystania z prowadzonych przez specjalistę porad i konsultacji.Tematyka zajęć byłazróżnicowana, dostosowana do potrzeb oraz możliwości percepcyjnych uczniów z poszczególnych klas. Wybrane tematy zajęć: „Na powitanie mówię „Dzień dobry”, „Rozumiem, co oznacza bycie grzecznym”, „Kto jest dla mnie najważniejszy?”, „Będę duży…”, „Szanuję cudze prawa”, „Zdrowe życie”, „Dopalacze – prawda czy fałsz”.

Wszystkie zajęcia cieszyły się z dużym zainteresowaniem dzieci oraz wychowawców. Niektórzy uczniowie ośmieleni kontaktem z pedagogiem podczas zajęć skorzystali z indywidualnych porad pomocnych w rozwiązywaniu ich problemów domowych i szkolnych

Galeria 

. Elżbieta Januszko-Szymaniuk -pedagog