http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/teatr_calineczka.jpgW dniu 31 maja 2022r. o godz. 11.30 nasi uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Calineczka” na podstawie baÅ›ni Hansa Chrystiana Andersena, który przygotowaÅ‚ ÅšlÄ…ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. SztukÄ™ na podstawie oryginaÅ‚u opracowaÅ‚a Marta GuÅ›niewska. Calineczka zostaje porwana przez RopuchÄ™ szukajÄ…cÄ… żony dla syna. Potem porywa jÄ… zakochany ChrabÄ…szcz, a na koniec trafia do norki Myszy, gdzie znajduje schronienie. Mysz chce wydać jÄ… za mąż za Kreta. Podczas swej wÄ™drówki dziewczynka spotyka negatywne, egoistyczne postacie, które narzucajÄ… jej swojÄ… wolÄ™. Podczas dÅ‚ugiej drogi musi siÄ™ z nimi mierzyć. Calineczka jest opowieÅ›ciÄ… o dorastaniu i marzeniach oraz poszukiwaniu wÅ‚asnej Å›cieżki. To przedstawienie o nauce sÅ‚uchania swoich marzeÅ„.                                            Nasi widzowie z uwagÄ… Å›ledzili losy bohaterki. Na koniec nagodzili brawami wszystkich aktorów                                         

EÅ‚zbieta Januszko-Szymaniuk Marta Januszkiewicz