http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1278/w1_copy.jpgJesteśmy dumni z osiągnieć naszych uczniów. Brawo!!!10.06.2022 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce z klas I-II wzięli udział  III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wierszyki ćwiczące języki” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sokółce. Honorowym patronatem objął konkurs Starosta Sokólski Piotr Rećko. Zmagania konkursowe miały naprawdę wysoki poziom. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Maciaszek, Kacper Szyszko i Miłosz Urban. Uczestników przygotowały panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Sylwia Szomko. Uczniów wspierała osobiście i pomagała pozbyć się tremy pani Dyrektor Elżbieta Szomko.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody, a dodatkowo Kacper Szyszko otrzymał za swoją recytację wyróżnienie.

Galeria 

Elżbieta Szomko