http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1283/dsc_3234_copy_copy.jpgDnia 09.06.2022 w SOSW w Sokółce odbyło się podsumowanie projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Po uroczystym powitaniu gości przez koordynatorki p. Zuzannę Szarkowską-Czeczko oraz p. Urszulę Drewniak głos zabrała p. Dyrektor Elżbieta Szomko. Pani Dyrektor słowem wstępu nawiązała do realizowanych działań w trakcie pobytu grupy litewskiej w Sokółce w dniach 23.05.2022-27.05.2022. Następnie zebrani połączyli się online z placówką partnerską z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie aby wspólnie otworzyć wystawy zdjęć w swoich krajach. Uczestnicy wymiany zapewniali, że będą mile wspominać czas spędzony z nowymi kolegami.

Kolejnym punktem było omówienie celów, realizowanych przedsięwzięć oraz efektów projektu a także obejrzenie filmu z działań przeprowadzonych wraz z beneficjentami z Litwy. Zaprezentowane zostały również wytwory uczestników długopisem 3D – znaki i symbole nawiązujące do poszczególnych religii poznawanych w trakcie pobytu w Polsce. Zebrani mieli możliwość przyjrzeć się produktowi projektowemu, tj. zestawowi gier „Perły Podlasia w obrazach ukryte” składającego się z gry planszowej z pytaniami, w typie memory, w typie dobble, w typie Pictureka oraz chmur wyrazowych. Każda z nich nawiązywała do tematyki projektu- poznawania wielokulturowości Podlasia. Poszczególne elementy zestawu zostały opracowane na podstawie zdjęć robionych przez uczestników w poszczególnych dniach wymiany.

Na zakończenie słowa podziękowań i symboliczny kwiatek otrzymali wszyscy zaangażowani w realizację projektu: p. Starosta Piotr Rećko, p. Dyrektor SOSW Elżbieta Szomko, p. Kierownik SOSW Beata Tur, p. Dyrektor ZSR w Sokółce Dariusz Żołądkowski, p. Dyrektor ZSZ w Sokółce Lech Czarnowicz, p. Dyrektor MOS w Różanymstoku ks. Daniel Kwietniewski, p. Dyrektor SP w Gieniuszach Katarzyna Szafran, p. Iwona Woronowicz, p. Joanna Czarnowicz, p. Wioletta Woronowicz-Lingo, p. Dorota Gudalewska, p. Tomasz Leszkowicz, p. Aneta Tumiel, p. Sylwia Nowakowska, p. Bożena Łubnicka, p. Anna Kędyś-Arent, p. Elwira Zabłocka, p. Jarosław Czeczko, p. Sylwester Pakuła, p. Monika Grusznis, p. Edyta Kondrat, p. Dorota Kozaczyńska, p. Zenon Muszyński, p. Katarzyna Dylewska, p. Zyta Biernacka, p. Iwona Gieniusz, p. Agnieszka Ambrożko, p. Julita Nelke, p. Katarzyna Zalewska, grupa cyrkowa „Art.-Stok” oraz wolontariusze z ZSZ w Sokółce Daniel Rowiński i Bartosz Dylewski, wolontariusze z ZSR w Sokółce Agata Pużuk i Dominika Kiszuk.

Na koniec ogromne brawa za pracę koordynacyjną zebrały koordynatorki ze strony SOSW – p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Film z podsumowania wymiany polsko-litewskiej

 Galeria