„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”

Cornelia Funke 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1281/img_20220505_194536_copy.jpg

W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 w internacie SOSW w Sokółce, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od lutego  do czerwca odbyło się 40 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom. Czytanie odbywało się w porze wieczornej, kiedy najmłodsi mieszkańcy internatu szykowali się do snu i stało się alternatywą telewizyjnej bajki na dobranoc. Podczas zajęć wychowankowie mieli okazję zapoznać się z przygodami bohaterów książek wypożyczonych z naszej biblioteki szkolnej, dostępnych w świetlicach internatu, Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce, własnych książeczek przywiezionych z domu a także audiobooków. Szczególne zainteresowanie młodszych wychowanków wzbudzały książki, które można było poznawać za pomocą zmysłu dotyku oraz wydające różne dźwięki. Do gustu przypadły dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliśmy powtarzać i uczyć się na pamięć. Opowiadania i bajki pomagały w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijały dziecięcą wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane były techniki teatralne tj. gra głosem, mimiką oraz rekwizyty ilustrujące czytane treści. Akcja pomagała w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a więc rozwijała zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, był to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem. Czytanie wniosło do ich życia wiele pozytywnych emocji i było okazją do wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu.


Galeria 

Beata Boguszewska