http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1280/received_588432759279747_copy.jpeg  W miesiącu czerwcu przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły przystąpili do udziału
w Ogólnopolskiej kampanii Przytul się do drzewa. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczulała na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru. Polegała na wyjściu na dwór i przytuleniu się do drzewa oraz wykonaniu zdjęcia z oznaczeniem #strażnicy lasów. Dzięki akcji PRZYTULENIU się do DRZEWA nie tylko pokazaliśmy mądrą postawę leśną, ale i zyskaliśmy coś dla siebie, mianowicie drzewoterapia, czyli zielona energia drzew ma niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie.

Galeria

 Zdjęcia zostały wykonane pod kierunkiem pań: A. Ambrożko, G. Tymoszuk,
M. Januszkiewicz, I. Gieniusz, S. Szomko, M. Grusznis, J.Nelke, B. Mozolewska