http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1279/img_8423_copy.jpgW dn. 3.06.2022r. w Szkole Podstawowej z OddziaÅ‚ami Integracyjnymi odbyÅ‚ siÄ™ I Gminny Festiwal Piosenki Wakacyjnej, podczas którego poÅ›ród mÅ‚odych wykonawców: solistów, zespoÅ‚ów wokalnych i tanecznych z okolicznych szkóÅ‚ i przedszkoli, nasi uczniowie - Sebastian i Kacper zaprezentowali swoje talenty wokalne w piosenkach pt. „Wakacyjna piosenka” i  „Idzie zuch”. W tym dniu dominowaÅ‚a tam muzyka, radość i uÅ›miech. Popisy artystów podziwiaÅ‚a liczna i wspaniaÅ‚a publiczność, a wszyscy uczestnicy zostali zwyciÄ™zcami i otrzymali nagrody. Po zakoÅ„czonej części artystycznej wszyscy uczestnicy festiwalu zostali zaproszeni na sÅ‚odki poczÄ™stunek – byÅ‚o bardzo miÅ‚o i pysznie. DziÄ™kujemy organizatorom za niezapomnianÄ… atmosferÄ™ i Å›wietnÄ… zabawÄ™!

 Galeria 

Katarzyna Dylewska