https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1287/received_490144315731098_copy.jpegWe wrześniu rozpoczęliśmy nasze podróże wraz z Panią Sabina Pilat i prowadzonym przez nią kanałem „Nauka w Plecaku” w serwisie Youtube. Realizacja naszego projektu kontynuowaliśmy przez cały rok szkolny. Klasy I SPU klasa VII-VIII A, klasa VII-VIII C oraz klasa VII-VIII B pod opieką pań Marty Januszkiewicz, Marty Emich i Zuzanna Szarkowskiej –Czeczko wykonywały sumiennie powierzone im działania.  

Celem projektu było poszerzenie wiedzy o Polsce i świecie w rozumieniu geograficznym przyrodniczym, społecznym i kulturowym, kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, kształtowanie odpowiedzialności za zbiorowość, świadomego podróżowania, postaw prospołecznych i proekologicznych, zaprezentowanie zalet podróżowania i poznawania świata, nauka mądrego korzystania z nowoczesnych technologii, nawiązanie współpracy i wymiana korespondencji z wybraną placówką/grupą. 

W październiku w naszej szkole odbyło się widowisko muzyczne w ramach festiwalu „Karawana bez granic” w czasie, którego nasi uczestnicy mogli na żywo „dotknąć” kultury z innych kontynentów.  Widowisko muzyczne zbiegło się z inauguracją projektu. 

Realizacja projektu zakładała wykonanie 3 obowiązkowych zadań oraz 4 dodatkowych związanych z podróżowaniem, poznawaniem najbliższej okolicy i naszego miasta. Te 3 zadania obowiązkowe to założenie albumów Wirtualnego Podróżnika, wykonanie wielkiej mapy świata oraz „napisanie” książki o najbliższym i trochę dalszym świecie. Każdy z uczestników napisał „swoja książkę”, wykonał swój album Wirtualnego Podróżnika  oraz wspólnie wykonaliśmy naszą mapę świata.

W albumach Wirtualnego Podróżnika są zebrane karty pracy, mapy myśli wykonane przez uczestników oraz rysunki wykonane z ciocią Bombonierką związane z tematem spotkań on linowych.

Projekt zakłada również wykonanie 4 zadań dodatkowych. Nawiązaliśmy współpracę z innymi grupami realizującymi projekt i wysłane im były pocztówki. Kartki pocztowe, które wypisaliśmy, przy pomocy listonosza, powędrowały do uczniów szkół podstawowych z Oławy, Marek, Płocka oraz Warszawy.  Wycieczka po Sokółce, pozwoliła uczestnikom poznać ciekawe zabytki i ich historię.  Na jednym z zajęć uczestnicy zaprojektowali własną flagę Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie poświęcone było kangurowi. Uczniowie wykonując zdania poznawali jego cechy charakterystyczne i jego zwyczaje. Wstępem do pozwania zwierzęcia było opowiadanie z książki Neli Małej Reporterki poświęcone właśnie kangurowi i kontynentowi, na którym żyje- Australi. Twórczość Neli Malej Reporterki to książki, które zachęcają dzieci do empatii i poznawania świata w nieszablonowy sposób wiec świetnie się wpisały w realizację celów  naszego projektu.

W trakcie realizacji projektu odbywały się lekcje on Line z autorką Panią Sabiną Pilat. Czasem uczestnictwo w nich było na żywo czasem uczniowie oglądali retransmisję. Pierwsze spotkanie było organizacyjne. Pomysłodawczyni i autorka udzielała informacji, podpowiedzi jak realizować projekt. Kolejne spotkania dotyczyło tematu podróży tego czy warto podróżować i poznawać świat i specyfikę poszczególnych kontynentów. Trzecie spotkanie związane było z podróżowaniem po Polsce. Tematem odcinka były różne ciekawe miejsca w Polsce.  Czwarte spotkaniu dotyczyło sylwetki i obowiązków, jakie ma Św. Mikołaj z samego Rovaniemi z Laponii. Piąte spotkanie było poświęcone nadchodzącej wiośnie na całym świecie. Szóste spotkanie dotyczyło poznawania skarbów Europy. 

Częścią każdego spotkania była karta pracy, którą wykonana była na zajęciach tematycznie związanych z realizowanym tematem. W naszych „Wirtualnych Podróżach” wykorzystywaliśmy Ozoboty, kubeczki, kodowanie na macie, zadania logiczne oraz różnego rodzaju zagadki, zadania z treścią, krzyżówki, rebusy, obrazki do kolorowania.  

Realizacja projektu to ciekawa przygoda, która rozwinęła naszych uczniów. Otworzyła przed nimi nowe horyzonty, sprawiała ze mogą oni podróżować bez opuszczania sali lekcyjnej oraz rozwinąć swoje pasje. Przy okazji realizacji projektu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, logiczne myślenie, zdobyli wiedzę i poćwiczyli wykorzystanie umiejętności zawartych w podstawie programowej.  

Galeria                                                   

  Marta Januszkiewicz, Zuzanna Szarkowska –Czeczko