http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1284/img_20220613_105319_copy.jpg W poniedziaÅ‚kowe przedpoÅ‚udnie, dnia 13 czerwca uczniowie klasy I SPU i VII-VIIIC SPU udali siÄ™ na wycieczkÄ™ do biaÅ‚ostockiego ogrodu zoologicznego. Akcent ZOO mieÅ›ci siÄ™ w Parku Konstytucji 3 Maja i powstaÅ‚o w latach 60-tych XX w. peÅ‚niÄ…c funkcjÄ™ tymczasowego miejsca sÅ‚użącego do przechowywania zwierzÄ…t. WiÄ™kszÄ… jego część zamieszkujÄ… zwierzÄ™ta parzystokopytne: żubr, kuc szetlandzki, osioÅ‚, muflon. Ponadto w ogrodzie znajdujÄ… siÄ™ takie zwierzÄ™ta jak: niedźwiedź brunatny, ryÅ› europejski oraz ptaki: puchacze, puszczyki, myszoÅ‚ów.  Uczniowie z zainteresowaniem i zachwytem obserwowali zachowania zwierzÄ…t. Obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeÅ„ w kontakcie z przyrodÄ…, zainteresowanie różnorodnoÅ›ciÄ… gatunków Å›wiata zwierzÄ…t oraz ksztaÅ‚towanie Å›wiadomoÅ›ci ekologicznej stanowiÅ‚y gÅ‚ówny cel wyjazdu. Ponadto wycieczka do zoo byÅ‚a okazjÄ… do utrwalenia reguÅ‚ kulturalnego zachowania siÄ™ w miejscach użytecznoÅ›ci publicznej.

Galeria

OpiekÄ™ nad uczniami sprawowaÅ‚y panie: Marta Januszkiewicz, Monika Mróz