http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1294/sp8_copy.jpgSOSW w Sokółce realizuje projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczestnikami jest 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie, miejsce realizacji: Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe są realizowane w terminie 10.05.2022 do 26.06.2022, rozpoczęły się wspólną pracą przygotowawczą za pośrednictwem platform internetowych, natomiast przyjazd grupy partnerskiej do Polski zaplanowany był na dni 23.05.22-27.05.22.

Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia reprezentanci grupy uczestników udali się do partnerskich placówek społeczności lokalnej w celu promocji projektu, upowszechniania założeń FRSE oraz swojego produktu-zestawu gier pt.: „Perły Podlasia w obrazach ukryte”. Pierwszymi odbiorcami byli uczniowie klasy III SP w Geniuszach wraz z wychowawczynią p. Bożeną Łubnicką, których odwiedzili przedstawiciele grupy polskiej w dniu 15 czerwca 2022. Klaudia i Damian z przyjemnością tłumaczyli dzieciom zasady gry w poszczególne typy gier, opowiadali o zrealizowanym projekcie a także odpowiadali na licznie pojawiające się pytania. Na koniec skrupulatnie zanotowali wszelkie cenne uwagi i opinie pierwszych użytkowników. Zestawy gier powędrowały również do p. Sylwii Nowakowskiej z SOK Kamienica Tyzenhausa, Biblioteki dla dzieci w Sokółce, WTZ w Sokółce: do p. Ewy Jatel i p. Franciszka Bogdana, do p. Sylwestra Pakuły z ZSZ w Sokółce, do Koła Regionalnego w SOSW w Sokółce oraz po stronie litewskiej do Gimnazjum Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Centrum usług społecznych gminy starostwa Juodšiliai, Centrum wielofunkcyjnego (Vilnius Verkiai School is a multifunctional center) oraz Dziennego centrum przy szkole macierzystej partnera.

W najbliższym czasie wystawa zdjęć z działań projektowych uroczyście otwarta jednocześnie w placówkach polskiej i litewskiej dzięki połączeniu online zostanie udostępniona do oglądania w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

 Wszelkich działań dopilnowały, zgrały ze sobą oraz przeprowadziły projekt od początku do końca koordynatorzy ze strony SOSW w Sokółce p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

Galeria